Verschillende specialisaties in schade expertise

In de wereld van schade expertise bestaan er verschillende soorten specialisaties. Elk met hun eigen kennis en vaardigheden. Maar welke soorten expertises bestaan er dan precies? Dat gaan we je uitleggen in dit artikel. Benieuwd? Lees dan gauw verder. 

Wat is schade expertise?

Het is altijd handig om even terug te gaan naar de basis. Want was is schade expertise? Dit betreft de kennis en vaardigheden van iemand die gespecialiseerd is in het vaststellen van schade. Zo’n specialist doet onderzoek naar de oorzaak en stelt dit vast in een rapport. Op basis van dit rapport wordt vervolgens bepaald of een gedupeerde wel of geen vergoeding krijgt. Deze keuze wordt gemaakt door de verzekeraar. 

Diverse specialisaties

Er bestaan dus verschillende soorten specialisaties in het vakgebied van schade expertise. Maar wat zijn deze dan?

Opstal- en inboedel

Een schade expert op het gebied van opstal- en inboedelverzekering is actief in situaties van brand, storm, inbraak, lekkage- en waterschade. Het heeft dus betrekking op spullen die aan je huis vastzitten, zoals het dak of regenpijp. Of op spullen die in je huis zitten, zoals je meubel

Schade expertise auto

Deze specialisatie richt zich hier op vernielingen aan de auto. Meestal wordt dit veroorzaakt door een ongeval. Er wordt hier dus gekeken naar wat de schade is en wat er gerepareerd moet worden. Ook schakel je de hulp van deze persoon in bij autodiefstal. 

Letsel

Dit gaat over de schade die een persoon heeft opgelopen tijdens een ongeval. Dit kan zowel lichamelijk als psychisch letsel zijn. Denk hierbij aan een hersenschudding of een depressie. In sommige gevallen kan een slachtoffer ook arbeidsongeschikt raken. En dan heb je de hulp nodig van een deskundige. 

Bouwkundige schade

Hierbij is de specialist verantwoordelijk voor de afhandeling van schades aan bouwwerken, zoals bewoonbare panden, bedrijfspanden of kunstwerken. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door fouten in bouwwerkzaamheden. Deze specialisten hebben vaak een bouwkundige achtergrond. 

Aardbeving

Dit zijn deskundigen op het gebied van aardbevingen. In Nederland gaat het vooral om de huizen rondom het Groningenveld. Dit is namelijk een aardgaswinning locatie. Huiseigenaren in het risicogebied hebben allerlei schade opgelopen. Voor de afhandeling van deze dossiers is er ook een onafhankelijk bestuursorgaan opgezet, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Agrarische schade

Deskundigen in deze specialisatie beschikken over een specifieke kennis. De agrarische sector en de problemen die hier ontstaan, zijn vaak uniek in z’n soort. Denk maar aan een hevige infectie ziekte onder het vee of grote verliezen in productie door gebrekkig apparatuur. 

Milieu

Het milieu is een complex domein en vraagt wederom om specifieke kennis. Deskundigen zijn hier gespecialiseerd in de milieuwetgeving, milieuhygiëne en milieutechnieken. Een voorbeeld van schade is asbest.

Aansprakelijkheid

Dit gaat over conflicten waarbij je aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door jou, je kinderen of werknemers is veroorzaakt. De specialist zal je dan begeleiden in dit traject en uiteraard de oorzaak en omvang vaststellen. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van specialisaties in schade expertise. Dit overzicht geeft een voorproefje van de diversiteit in dit vakgebied.